Acil ambulans hizmetleri
Özel Aydın Acil ambulans Hizmeti

Aydın Acil ambulans hizmeti, altyapı ve ulaşım şartları doğrultusunda, Aydın il merkezi ile merkez ilçelerde verilebilmektedir. 

Bu hizmet; hasta adresine ulaşılmasını takiben olay yerinde yapılacak müdahalenin ardından hastanın en yakın sağlık kuruluşuna nakli ve söz konusu kurumun
sağlık personeline teslim edilmesi ile son bulur

Bu hizmet, Sağlık Bakanlığı’nın 07.12.2006 tarih ve 26369 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Özel Ambulans Servisleri Yönetmeliği şartlarmı taşıyan, Hekim/ Paramedik,
Acil Tıp Teknisyeni ve sürücüden veya Acil Tıp Teknisyeni ve Sürücü’den oluŞan bir ekipten müteşekkil araçlarla verilir. Acil durum parametreleri (32 madde) dışında kalan nedenlerle talep edilen hizmet acil kapsamında değerlendirilmez. Acil kapsamında olmayan transferler ve şehirlerarası hasta transferleri hasta nakli olarak değerlendirilir ve bu hizmetler Hasta Nakil Ambulansı ile verilir.

 

Hizmetlerimizden faydalanmak istermisiniz?